Üretim

Her türlü Elektrik işleri yapılır

Her türlü Elektrik işleri yapılır.

 • trafo,
 • aydınlatma,
 • inşaat,
 • elektrik tesisat,
 • onarım,
 • spot çeşitleri,
 • elektrik saati
her türlü elektrik işleri uzman kadromuzca yapılır.
 • kumanda Panoları,
 • arıza, 
 • bakım,
 • tadilat işleri,
 • uydu anten işleri,
 • kompanzasyon panosu, 
 • Otomasyon panoları, 
 • Otomatik Kapı Sistemleri, 
 • Görüntülü konuşma diyafon sistemleri, 
 • Her türlü elektrik işleri arıza bakım komple tehsisat tadilat işleri yapılır,

Kumanda Panoları

Kumanda panoları

Paratoner

 

Aktif Paratoner Tesisatı  Teknik Şartnamesi
 
AKTİF BAŞLIK
1. Aktif Paratoner Başlıkları, erken akış uyarımlı çalışma sistemine sahip olup, çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, korozyona uğramaz maddeden yapılmış, en yüksek rüzgâr hızına dayanıklı olacaktır.
2. Aktif Paratoner Başlıkların, test edilebilir özelliğe sahip olması tercih sebebidir. Test cihazının sürekli olarak tesisata monte edilebilir olması ve istenilen anda test yapılabilmesi tercih nedenidir.
3. Paratoner başlığı NFC 17-102 Fransız Standartlarına uygun üretilmiş olacaktır. Paratonerin NFC 17-102 standardına uygunluğunu gösteren test laboratuarı raporu bulunmalıdır. Bu raporda ölçülen T ve buna bağlı olarak hesap edilen L değerleri bulunacaktır. Test laboratuarının Aktif paratoner( E.S.E. ) testi için akredite olması gerekmektedir.
4. Ürün için, L değerlerine göre, NF C 17-102 ye uygun, farklı koruma seviyelerine bağlı koruma yarıçapları, ürün katoloğunda hesaplanarak verilmiş olacaktır.
5. Paratoner tesisatı bayındırlık bakanlığı yıldırımdan korunma teknik şartnamesi ve  NFC 17-102 ye uygun olmalıdır.
 
ÇATI DİREĞİ
 
6. Paratoner en az 5 mt boyunda en az 2’’ çapında sıcak Galvaniz kaplanmış  bir direk üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7mt’den yüksekse en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Bu tellerin iniş iletkeni ile eş potansiyel olacak şekilde elektriksel sürekliliği sağlanacaktır. Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.
7. Çatı direği kelepçeleri galvaniz kaplı veya paslanmaz çelikten yeterli kalınlıkta ve çatı tipine göre olmalıdır.
 
İNİŞ İLETKENİ
 
8. İniş iletkenleri 2x50 mm² dolu bakırdan veya 25x3mm bakır şerit iletkenden  olacaktır. İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecektir ve keskin kavisler yapılmayacaktır. İniş iletkenleri NFC 17-102 standardında belirtilen aralıklarla döşenmelidir ( ortalama 1 mt’de bir). Ek yapmak gerekirse ekler termo kaynak ile yapılmalıdır. 
9. Kroşeler, iletken cinsine uygun, korozyon riski en az olacak şekilde paslanmaz çelik veya sıcak galvaniz kaplamalı malzemeden üretilmiş olacaktır.
 
YILDIRIM SAYICI 
 
10. İniş iletkenine, test klemensinin max.  10 cm üzerinden seri olarak bağlanabilecek 4000A ve yukarı değerlere duyarlı olacaktır. Sayıcı IP 65 koruma sınıflı, tercihan iletkenleri kesintiye uğratmadan monte edilebilecek, en az 2 haneli (00-99) sayma kapasitesi olup test edilebilecektir.
                                     
TEST KLEMENSİ
 
11. Test Klemensi, kapaklı,  plastik koruyucu içinde, iniş iletkenleri ile korozyon yapmayacak uygunlukta olacaktır. Test sırasın da çatıdan inen ve topraklamaya giden iletkenlerin pozisyonları bozulmadan, 3. bir parça yardımı ile ayırmaya izin vermesi tercih edilecektir. Tüm cıvata, somun ve pullar paslanmaz olacaktır.
 
KORUYUCU BORU
 
12. 32 mm  ( 5/4 ” inç) çapında, 2mt boyunda galvanizli çelikten muhafaza borusu içine alınacaktır. Boru içinde ki iletkenler ile koruyucu boruyu Eşpotansiyelleme yapmak için eşpotansiyelleme takozu kullanılacaktır.
 
 TOPRAKLAMA MALZEMELERİ
 
13. Topraklama elektrotları, toprağın yapısına göre seçilecektir. Toprak yumuşak ise en az 4 adet 20mm çapında, 1,5mt boyunda, som bakır kullanılacaktır. Zemin kayalık ve topraklama çubuğu çakılamıyorsa 50x100 cm 2 mm kalınlığında bakır topraklama ağları tercih edilecektir. Yıldırımlık tesisatının bir yapıya montajında yapı topraklaması ile eşpotansiyellemesi de yapılmalıdır. Topraklama direnci NFC 17-102 de belirtilen 10,00 Ohm direnç değerinin altında olmaması durumunda ilave topraklama tanımlanan malzemelerle yapılmalıdır. 
14. Topraklama direncinin tutmaması durumunda Topraklama Katkı Maddesi kullanılacaktır. Bu maddenin topraklama direncini düşürecek küçüklükte özgül dirence(max. 20 W.cm ) sahip olduğuna dair test raporları mevcut olmalıdır. Hiçbir şekilde toprağı kirletecek kimyasal madde içermemelidir. Hem kuru hem de ıslak zeminde kullanılacak özellikte olmalıdır. Topraklama Elektrotları ile galvanik ve kimyasal korozyon yapmamalıdır. 
15. Toprak altındaki tüm ekler Termo kaynak ile yapılacaktır. Termo kaynak esnasında kullanılacak kaynak potası ithal ise ithalatçı firmanın sahip olduğu test ve kalite belgeleri sunulmalıdır, Termokaynak işleminde kullanılacak potalar ‘’TSEK’’ belgesine sahip olacaktır .
 
GARANTİ
 
16. Paratonerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı 25 yıl garanti belgesi olmalıdır. 
17. Tesisatta kullanılacak tüm bağlantı elemanlarının EN-50164-1 standardına, topraklama elemanlarının ise EN-50164-2 standardına göre uygunluk belgeleri olmalıdır.
18. Tesisatı yapan firma, tesisat için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı en az 2 yıl süreli garanti belgesi verecektir.
19. Tesisat yapımı bittiğinde topraklama direnci ehliyetli personel tarafından ölçülüp, SMM belgeli firma yetkili mühendisi tarafından onaylanarak raporlandırılacaktır. Verilen bu rapor 1 yıl süre ile geçerli olacaktır.
 
RADYOAKTİF PARATONERLERİN SÖKÜMÜ
  
20. Radyoaktif paratonerlerin demontajı, muhafazası, nakli ve ilgili depoya teslimi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nca lisanslı firmalar tarafından yapılması şart koşulmuştur. Demontaj yapacak personel, TAEK ‘ dan eğitim almış ve sertifika sahibi olmalıdır. Personel, kalibre edilmiş dozimetreye ve nakil esnasında muhafaza amacıyla aracında kurşun kaba sahip olmalıdır.  
21. Lisans Belgesi bayi adı altında hiçbir kişi veya kuruluşa devredilemez. Hiçbir şirket lisans sahibi firma adına söküm yapamaz.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
 
22. Montaj ve demontajı yapacak personelin yüksekte çalışırlık sertifikaları ve ya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış raporları olmalıdır.
 
Kompanzasyon

Kompanzasyon Yapılması Şart -  reaktif enerjinin kompanze edilmesi ,şebeke taşıma kapasitesini arttırmasından ve enerjinin israfını önlemesinden dolayı ülke ekonomisi için vazgeçilmezdir ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan kurul kararı olarak en son alınan karar, Karar No:284/2 Karar Tarihi: 8/1/2004 olarak zorunlu tutulmuştur. (Bu kurul kararı 15/01/2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 

 
Özetle aşağıda belirtilmiş şartlara haiz olan işletmeler kompanzasyon panosu kurmak ve işletmek zorunluluğundadır. 
 
Kompanzasyon panosu yapma ve işletme zorunluluğundaki bu işletmelerin harcadıkları endüktif enerji, aktif enerjinin en fazla %33'; kapasitif enerji de aktif enerjinin en fazla %20'si kadar olabilir. Aksi halde işletme ceza faturası ödemek ile yükümlüdür. 
REAKTİF ENERJİ TARİFESİ Mesken abonelerine, tek fazla beslenen abonelere, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile elektrik enerjisi satış tarifelerinde reaktif enerji bedeli belirtilmemiş abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Reaktif enerji tarifesi; yukarıda belirtilenler dışında kalan ve tek veya çift terimli tarifeden elektrik enerjisi alan abonelere aşağıdaki şartlar dahilinde uygulanır. 
 • Endüktif reaktif: a) Abone, çekeceği (endüktif) reaktif enerjinin ölçülmesi için gerekli ölçü aletlerini tesis etmek zorundadır. Reaktif enerji sayaçlarına geri dönmesiz mandal takılması zorunludur. Sistemden çekilen (endüktif) reaktif enerjiyi ölçen düzeni olmayan aboneden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji bedeli alınır. Reaktif enerji ölçü aletleri olmayan müşterinin talep etmesi halinde, temin edecekleri reaktif enerji ölçü aletlerinin monte edilmesi dağıtım şirketince sağlanır. 
 • Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden aboneden, çektiği aktif enerjinin 0.33 (yüzde otuz üç) (dahil) katına kadar reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır. 
 • Kapasitif reaktif: a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesine İlişkin Tebliğe göre kompanzasyon tesisi yapma zorunluluğu bulunan abone, dağıtım şirketince gerekli görülmesi halinde, aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif (kapasitif) enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif (kapasitif) enerji sayacını şirketçe yapılacak bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde tesis etmek zorundadır. Yapılan bildirime rağmen sisteme vereceği (kapasitif) reaktif enerji sayacını tesis etmeyen aboneden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji bedeli alınır.
 • Sisteme vereceği (kapasitif) reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü aletlerini tesis eden aboneden, çektiği aktif enerji miktarının 0.20 (yüzde yirmi) (dahil) katına kadar sisteme verilen (kapasitif) reaktif enerji için reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. 
 • Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması: belirtilen endüktif ve kapasitif sınırların ikisini birden aşan aboneye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan hangisi daha yüksek değer kaydetmişse o sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır. 
 • Arıza durumu: Aboneye ait kompanzasyon tesisinde arıza sonucu oluşan ihlalin yılda (takvim yılı) bir kez olması halinde reaktif enerji bedeli faturalamada dikkate alınmaz. Bu durumun yılda bir defadan fazla olması halinde, o yıl için daha önceden dikkate alınmayan reaktif enerji bedeli, sistemden çekildiği aydaki birim fiyat dikkate alınarak ilk çıkacak faturaya ilave edilerek tahsil edilir. "